Voorwaarden Kringloopwinkel “Abel Tasman”

Voordat u goederen bij ons gaat inbrengen dan moet u de volgende regels in acht nemen.

  • De goederen moeten in goede staat verkeren.
  • Het personeel beoordeelt of de goederen geschikt zijn voor onze winkel.
  • Wij bepalen de verkoopprijs en informeren u hierover voordat de goederen in de winkel worden geplaatst.
  • Wij trachten ingebrachte artikelen te verkopen tot uiterlijk 2 maanden na inbreng.
  • Indien de goederen na 2 maanden niet zijn verkocht, vervallen deze aan onze winkel, tenzij de inbrenger anders beslist. In dat geval moet de inbrenger zelf na 2 maanden informeren of de goederen wel of niet zijn verkocht.
  • Het  ingebrachte staat in de winkel voor risico van de inbrenger. De inbrenger heeft dus nimmer recht op enigerlei vorm van schadevergoeding bij beschadiging of vervreemding.
  • Vanaf de 15e van de maand, volgend op de maand waarin de goederen zijn verkocht ontvangt de inbrenger het overeengekomen bedrag. Hierover wordt men telefonisch  benaderd, of het geld wordt overgemaakt op bank- of girorekening.
    Bijvoorbeeld: als de goederen in april zijn verkocht, dan kan men vanaf 15 mei het geld ontvangen.
  • Wijzigingen voorbehouden